Over ons

De Werkgroep Oorlog & Vrede is een samenwerking van een aantal vrijwilligers die de geschiedenis willen in ere houden en de talloze mensen die hier een rol in speelden willen gedenken. Hun inzet en hun offer waren niet vrijblijvend: hierdoor is er vrede en vooruitgang gekomen en een grotere Europese integratie, waarvan ieder van ons dagelijks de vruchten draagt.
Maar we willen ook niet blind zijn voor de groeiende onverdraagzaamheid en onrechtvaardigheid die nu nog steeds leidt tot (burger-)oorlogen in de wereld.

Onze werkgroep is erkend door de Gemeentelijke Erfgoedraad en door de gemeente Bierbeek.

Onze werkgroep aan tafel: in wijzerzin Bart Vandenbempt, Liebrecht Salen, Yvo Vanden Bempt, Benny Jonckers, Pol Vanden Bempt, Jos Dewinter, Koen Herregods en Herman Boogaerts. Ontbraken bij dit gezellig onderonsje: Maurice Boghe en Marc Bracke. Wij zijn (zoals u kan zien) op zoek naar een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen...

Wil je meewerken?

Graag.

We zijn nu vooral op zoek naar mensen die nog oude documenten hebben van hun voorouders, die als soldaat ingezet werden (militiedocumenten, medailles, doodsprentjes, …) of hier woonden tijdens de eerste wereldoorlog (identiteitsbewijzen, schadegevallen, …). Wij zijn ook erg blij met allerlei relieken uit de periode 1914-1918.
De werkgroep neemt momenteel ook ‘getuigenverklaringen’ af van de generatie die de tweede oorlog (1939-1945) meemaakte en eventuele getuigenissen van mensen die andere conflicten meemaakten.

Ben je actief op school? Ben je actief in een vereniging? Ook dan kan je helpen. Geef ons jullie activiteiten door, zodat we ze samen in de schijnwerpers plaatsen. Heb je hulp nodig of heb je vragen?

Neem contact met ons op