Over ons

De Werkgroep Oorlog & Vrede Bierbeek is een samenwerkingsverband van een aantal geïnteresseerden en vrijwilligers die de geschiedenis van onze gemeente willen in ere houden en de talloze mensen die hier een rol in speelden willen gedenken. Hun inzet en hun offer waren niet vrijblijvend: hierdoor kwam er vrede, vooruitgang en meer samenwerking in Europa en in de wereld. Daar draagt ieder van ons dagelijks de vruchten van.

Maar we willen ook niet blind zijn voor de conflicten die nu nog woeden in de wereld, voor de groeiende onverdraagzaamheid, ongelijkheid en onrechtvaardigheid die tot deze (burger-)oorlogen leidt. En we willen publiceren over hoopgevende en positieve dingen die een duurzame vrede opbouwen hier en elders.

Onze werkgroep is erkend door de Gemeentelijke Erfgoedraad en door de gemeente Bierbeek.

Onze werkgroep aan tafel: in wijzerzin Bart Vandenbempt, Liebrecht Salen, Yvo Vanden Bempt, Benny Jonckers, Pol Vanden Bempt, Jos Dewinter, Koen Herregods en Herman Boogaerts. Ontbraken bij dit gezellig onderonsje: Maurice Boghe en Marc Bracke. Zoals u kan zien is onze werkgroep dringend op zoek naar een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen...

Wil je meewerken? Graag!

We zijn nu vooral op zoek naar mensen die nog oude documenten hebben van hun (voor)ouders, die als soldaat ingezet werden (militiedocumenten, medailles, doodsprentjes, …) of die de oorlogen in onze streken meemaakten (identiteitsbewijzen, schadegevallen, …). Wij zijn ook erg blij met allerlei relieken uit de periode 1914-1918 en 1939-1945.
De werkgroep neemt momenteel ook ‘getuigenverklaringen’ af van de generatie die de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) meemaakte en eventuele getuigenissen van mensen die andere conflicten meemaakten.

Ons ondertussen erg uitgebreide archief bevindt zich in het Bierbeeks Erfgoed Depot (BED) en wordt dus bewaard voor toekomstige generaties.

Ben je actief op school? Ben je actief in een vereniging? Wil je zelf een herinnerings- of vredesactiviteit organiseren en heb je hulp nodig? Wij staan ter beschikking. Neem gerust contact op met Pol Vanden Bempt of Liebrecht Salen.

Neem contact met ons op