Over ons

De Werkgroep Oorlog & Vrede is een samenwerkingsverband van een aantal geïnteresseerden en vrijwilligers die de geschiedenis willen in ere houden en de talloze mensen die hier een rol in speelden willen gedenken. Hun inzet en hun offer waren niet vrijblijvend: hierdoor is er vrede en vooruitgang gekomen in ons land en kwam een grotere Europese integratie, waarvan ieder van ons dagelijks de vruchten draagt. Maar we willen ook niet blind zijn voor de groeiende onverdraagzaamheid en onrechtvaardigheid die nu nog steeds leidt tot (burger-)oorlogen in de wereld.

Onze werkgroep is erkend door de Gemeentelijke Erfgoedraad en door de gemeente Bierbeek.

Onze werkgroep aan tafel: in wijzerzin Bart Vandenbempt, Liebrecht Salen, Yvo Vanden Bempt, Benny Jonckers, Pol Vanden Bempt, Jos Dewinter, Koen Herregods en Herman Boogaerts. Ontbraken bij dit gezellig onderonsje: Maurice Boghe en Marc Bracke. Wij zijn (zoals u kan zien) op zoek naar een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen...

Wil je meewerken? Graag!

We zijn nu vooral op zoek naar mensen die nog oude documenten hebben van hun voorouders, die als soldaat ingezet werden (militiedocumenten, medailles, doodsprentjes, …) of hier woonden tijdens de eerste wereldoorlog (identiteitsbewijzen, schadegevallen, …). Wij zijn ook erg blij met allerlei relieken uit de periode 1914-1918 en 1939-1945.
De werkgroep neemt momenteel ook ‘getuigenverklaringen’ af van de generatie die de tweede oorlog (1939-1945) meemaakte en eventuele getuigenissen van mensen die andere conflicten meemaakten.

Ons ondertussen erg uitgebreide archief bevindt zich in het Bierbeeks Erfgoed Depot (BED) en wordt dus bewaard voor toekomstige generaties.

Ben je actief op school? Ben je actief in een vereniging? Wil je zelf een activiteit organiseren en heb je hulp nodig of heb je vragen? Wij staan ter beschikking. Neem gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op