Van harte welkom op de herdenkingssite Bierbeek 14-18

De werkgroep Oorlog & Vrede Bierbeek wil aandacht besteden aan het verleden om beter de toekomst te kunnen tegemoet treden. Oorlog is geen lotsbestemming, oorlog wordt in een bepaalde context door mensen gemaakt. Door ons bewust te worden van wat er gebeurd is, kunnen we oorlog in de toekomst vermijden en een duurzame vrede opbouwen. Door te begrijpen wat ten grondslag ligt van conflicten, hebben we als mensen de keuze om dit conflict aan te scherpen of te vermijden.

Lees meer

Stop de oorlog in Oekraïne

Ook jij kan de bevolking van Oekraïne helpen via het rekeningnummer van het consortium voor noodhulp BE19 0000 0000 1212 ('Help Oekraïne').

Het is weer oorlog in Europa.

Ruim 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog, 30 jaar na de val van de Berlijnse muur, 30 jaar na de verschrikkelijke oorlogen in ex-Joegoslavië.

Een oorlog met slachtoffers, militairen en burgers. ‘Altijd iemands zoon, iemands vader, iemands broer’ – zong Willem Vermandere ooit. Een oorlog met valse voorwendsels, halve waarheden en desinformatie, door middel van internet en de sociale media uitvergroot tot grootschalige leugens.

De gefrustreerde grootmacht Rusland en zijn dictator Poetin hopen te zegevieren. Oekraïne delft het onderspit maar wint de sympathie voor de underdog. De Europese Unie ‘stond erbij en keek ernaar’ – slachtoffer van een jarenlange veronachtzaming van een assertief gezamenlijk buitenlands beleid. Idem voor de Verenigde Naties, vleugellam geconstrueerd rond het vetorecht van de grootmachten in de veiligheidsraad. De enigen die winnen zijn de NAVO-ideologie en de wapenindustrie.

Hoe dit conflict zal opgelost worden, zal de toekomst uitwijzen. Feit is dat meer oorlogstaal, legeropbouw en wapenleveringen een oplossing niet dichterbij brengen. Alleen door een direct staakt-het-vuren en door assertieve diplomatie en overleg kan er een duurzame vrede komen. Belangrijkste is dat de open oorlog zo vlug mogelijk gestopt wordt.

Hoe kan je je solidariteit tonen?

Kies voor humanitaire hulp voor de gekwetste bevolking van Oekraïne en doe een gift op BE19 0000 0000 1212.

Hang de vredesvlag uit. Kom naar acties van de vredesbeweging. Voor meer info kijk op: www.vrede.be - www.vredesactie.be - www.paxchristi.be

Je kan ook de wereldwijde petitie tekenen die de wereldleiders oproept om de oorlog te beëindigen op https://secure.avaaz.org/campaign/nl/stop_the_war_loc/?cLjLaab. (weinig mensen weten dat ook al de Russische vredesbewegingen deze petitie onderschrijven...)

Meer nieuws

in samenwerking met: