Van harte welkom op de herdenkingssite Bierbeek 14-18

De werkgroep Oorlog & Vrede Bierbeek wil aandacht besteden aan het verleden om beter de toekomst te kunnen tegemoet treden. Oorlog is geen lotsbestemming, oorlog wordt in een bepaalde context door mensen gemaakt. Door ons bewust te worden van wat er gebeurd is, kunnen we oorlog in de toekomst vermijden en een duurzame vrede opbouwen. Door te begrijpen wat ten grondslag ligt van conflicten, hebben we als mensen de keuze om dit conflict aan te scherpen of te vermijden.

Lees meer

Een wereld zonder kernwapens is mogelijk

Onze beste wensen voor een vredevol nieuw jaar!

Voor vele mensen in de wereld (Syrië - Palestina - Soedan - Oekraïne - ...) blijft de oorlog spijtig genoeg verder duren. Hopelijk komt er ooit een diplomatieke oplossing.

Ook dit jaar blijft de permanente dreiging van kernwapens bestaan. Maar er is een lichtpuntje: op 22 januari 2021 trad het verbodsverdrag op kernwapens (TPNW) in werking. Dit verdrag, ondertekend door 122 landen wereldwijd, verbiedt landen om kernwapens te ontwikkelen, te testen, te produceren, over te dragen, op te slaan, in te zetten of te dreigen met het gebruik ervan. Kernwapens worden als het ware door de grote meerderheid van de 'wereldgemeenschap' als 'illegaal' beschouwd...

Ondertussen hebben 86 staten het verdrag geratificeerd. Als eerste NAVO-lidstaten hebben Duitsland en Noorwegen aangekondigd om het verdrag alsnog te ondertekenen (en in het geval van Duitsland de Amerikaanse kernwapens op hun grondgebied te verwijderen).

Het standpunt van België tegenover nucleaire wapens is op zijn zachtst gezegd dubbelzinnig: België ondertekende wel het non-proliferatieverdrag en stelde in een wet van 1962 alleen 'dat de troepen van de Staten verbonden aan de NAVO het grondgebied mogen doortrekken en onder voorwaarden (...) gestationeerd zijn'. Over plaatsing van kernwapens werd niets beslist. Zij werden ons in 1985 opgedrongen door kernmacht USA. In het regeerakkoord van de huidige regering De Croo staat dat er 'onderzocht' zou worden hoe het TPNW een nieuwe impuls kan geven aan multilaterale nucleaire ontwapening'. Indien u ook vindt dat daar werk van moet gemaakt worden, kan je de parlementaire petitie ondertekenen op nonukes.be/nl/petitie.

Meer nieuws

in samenwerking met: