Van harte welkom op de herdenkingssite Bierbeek 14-18

De werkgroep Oorlog & Vrede Bierbeek wil aandacht besteden aan het verleden om beter de toekomst te kunnen tegemoet treden. Oorlog is geen lotsbestemming, oorlog wordt in een bepaalde context door mensen gemaakt. Door ons bewust te worden van wat er gebeurd is, kunnen we oorlog in de toekomst vermijden en een duurzame vrede opbouwen. Door te begrijpen wat ten grondslag ligt van conflicten, hebben we als mensen de keuze om dit conflict aan te scherpen of te vermijden.

Lees meer

Nieuw vredesmonument eert slachtoffers XXste konvooi

Op 19 april 2024 huldigde het gemeentebestuur van Bierbeek een nieuw vredesmonument in '4Peace'. Het nieuwe monument van kunstenaarscollectief De Rest uit Tienen bevindt zich pal over de site van het vroegere station van Korbeek-Lo. In de nacht van 19 op 20 april 1943 legden vier jonge verzetslui een hindernis zodat de trein van het XXste konvooi tot een stop gedwongen werd.

Op 19 april 2024 werd het kunstwerk ‘4Peace’ feestelijk ingehuldigd en de kunstenaars van De Rest gaven tekst en uitleg bij hun kunstwerk:

“Binnen 10 jaar zijn er zo goed als geen getuigen meer die kunnen vertellen over wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Maar dankzij voor iedereen toegankelijke kunstwerken in het straatbeeld en dankzij dit project van de gemeente Bierbeek om dit soort gedenktekens in de openbare ruimte te plaatsen, krijgen ook volgende generaties het verhaal van die vreselijke oorlog mee, gewoon door er voorbij te wandelen, te fietsen, te rijden.
We wilden een gedenkteken maken op mensenmaat omdat de dood van 4 mensen herdacht wordt en door middel van het materiaal wilden we een link leggen met het spoor dat zoveel mensen naar die vreselijke kampen in Oost-Europa bracht. Het werk is daarom ook parallel met de rails geplaatst, ter verwijzing naar die sporen.
We zochten naar een vorm die ingetogenheid uitdrukt en tegelijk een duidelijke link legt met de gebeurtenis. Zo kwamen we tot het cijfer 4, een abstracte vorm waarin die duidelijke verwijzing zit naar wat hier gebeurde op 19 april 1943 en naar de 4 slachtoffers die hier vielen maar ook naar het nummer dat op de arm van de gedeporteerden werd getatoeëerd zodra ze in Auschwitz aankwamen.
De vorm van het werk - de horizontale ligger - geeft de mogelijkheid om kaarsen en bloemen te plaatsen (het werk kan dus ´gebruikt´ worden) en door de gedenkplaat op grondniveau te installeren maak je vanzelf een buiging voor de slachtoffers die hier vielen en voor alle andere betrokkenen die hier niet wisten te ontsnappen.
De 4 is ook een kruispunt van sporen en door het staal in stroken te versnijden krijg je openingen die refereren aan hoop en aan de vluchtmogelijkheden die de verzetsstrijders die nacht geboden hebben. Door de opening in het midden van de 4 kan je ook dwars door het werk kijken en die blik door het werk kan opnieuw een blik van hoop zijn, een blik naar een betere toekomst, ook in deze oorlogstijden.
En zo kwam de titel tot stand: 4peace, een gedenkteken voor de vrede en voor de hoop.”

Tientallen mensen ontsnapten via hulp, hand- en spandiensten van wellicht een meervoud van Bierbekenaren. Onze werkgroep is op zoek naar wie al deze mensen tijdens en na hun ontsnapping geholpen heeft. Wie weet heeft van deze 'heldendaden', kan dit laten weten aan Liebrecht Salen - liebrecht.salen@telenet.be.

Meer nieuws

in samenwerking met: