Wensen voor Vrede

De Verenigde Naties riepen 21 september uit tot de Wereldvredesdag.

Voor iedereen die meer vrede wenst in tijden waarin de oorlogstrom luid weerklinkt: een avond op een vredevolle wereld.

Kom op Wereldvredesdag naar de Abdij van Park, een oase van rust aan de rand van Leuven.

18.45 u: concert op de Vredesbeiaard door Luc Rombouts. We wandelen samen langs vredeswensen (poëzie, muziek en getuigenissen) rond de vijver van de abdij.

20 u: muziek, poëzie en getuigenissen in de abdijkerk. Met getuigenissen van o.a. Jeanne Devos en Julie Hendrickx, poëzie van Charles Ducal (dichter des vaderlands) en veel muziek door Roel Dieltiens (cello) en het '21 septemberkoor'.

22 u: een lichtceremonie zorgt voor licht in de duisternis.

Gratis toegang. Je kan vrijblijvend inschrijven op de gastenlijst op www.paxchristi.be/wensen23.

dinsdag 5 september 2023

De helden van het XXste konvooi

Soms blijven heldendaden onopgemerkt, vergeten, stilgezwegen of weggemoffeld in de maalstroom van oorlog en geweld. In de nacht van 19 op 20 april 1943 gebeurde iets unieks in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog: die nacht werd voor de eerste en enige keer een konvooi op weg naar het vernietigingskamp Auschwitz tegengehouden. Daardoor konden niet minder dan 236 Joodse gevangenen uit het konvooi ontsnappen, waaronder een 40-tal in groot Bierbeek. Voor 5 mensen, waaronder Eva Resler uit Brussel, liep de ontsnappingspoging fataal af.

Recent is er meer informatie vrijgekomen over deze unieke gebeurtenis. Je leest er alles over op deze website 'de helden van het XXste konvooi'.

Uw medewerking gevraagd?

Tientallen mensen ontsnapten via hulp, hand- en spandiensten van wellicht een meervoud van Bierbekenaren. Onze werkgroep is op zoek naar wie al deze mensen tijdens en na hun ontsnapping geholpen heeft. Wie weet heeft van deze 'heldendaden', kan dit laten weten aan Liebrecht Salen - liebrecht.salen@telenet.be.

vrijdag 31 maart 2023

Stop de oorlog in Oekraïne

Sinds bijna een jaar is er weer oorlog in Europa. Een oorlog met talloze slachtoffers, militairen en burgers. ‘Altijd iemands zoon, iemands vader, iemands broer’ – zong Willem Vermandere ooit. Een oorlog met valse voorwendsels, halve waarheden en desinformatie, door middel van internet en de sociale media uitvergroot tot grootschalige leugens.

Hoe dit conflict zal opgelost worden, zal de toekomst uitwijzen. Nog meer oorlogstaal, legeropbouw en wapenleveringen zullen een oplossing niet dichterbij brengen. Alleen door een direct staakt-het-vuren en door assertieve diplomatie en overleg kan er een duurzame vrede komen. Belangrijkste is dat de open oorlog zo vlug mogelijk gestopt wordt.

Hoe kan je je solidariteit tonen?

Kies voor humanitaire hulp voor de gekwetste bevolking van Oekraïne en doe een gift op BE19 0000 0000 1212.

Voor meer achtergrondinformatie en de standpunten van de vredesbeweging, kijk op: www.vrede.be - www.vredesactie.be - www.paxchristi.be

vrijdag 25 februari 2022