De gesneuvelde soldaten van Korbeek-Lo

Onze werkgroep legde al in 2014 de geschiedenis bloot van de 'slag van Korbeek-Lo' waarbij 11 Belgische soldaten sneuvelden. Tien jaar later vond een van onze vrijwilligers in het parochiearchief van Korbeek-Lo toevallig ook de namen van de 'andere' gesneuvelden, 13 Duitse soldaten...

Hieruit kon onze werkgroep opmaken dat het ging over de slachtoffers van de 'slag van Korbeek-Lo', die onze werkgroep documenteerde in ons boek van 6 jaar geleden ( blz. 62-70). Tijdens de nacht van 18 op 19 augustus 1914 sneuvelden 11 soldaten uit het 3de Linieregiment in Korbeek-Lo, die aftocht van de Belgische militairen uit Leuven naar Antwerpen moesten dekken. Een twaalfde militair sneuvelde op 11 september in de buurt van Korbeek-Lo. Hun namen staan op het monument van Korbeek-Lo vermeld:

 • Braet Aime Joseph, uit Ursel (Oost-Vlaanderen), 27 jaar oud
 • Deconinck Elidor Joseph, uit Hollebeke, 21 jaar oud
 • Ducouran Henri Louis, uit Alveringem, 23 jaar oud
 • Meseure Auguste François, uit Zandvoorde, 23 jaar oud
 • Pectoor Jeroom A.J., uit Wervik, 21 jaar oud
 • Ridez Julien, uit Watou, 21 jaar oud
 • Sercu Leon Edmond, uit Zillebeke, 23 jaar oud
 • Simoen Cyriel Camiel (Corneel), uit Zillebeke, 21 jaar oud
 • Simon Ernest Guillaume François, uit Luik, 25 jaar oud
 • Van Collie Henri Aloïs, uit Roeselare, 21 jaar oud
 • Warlop Oscar Joseph, uit Menen, 21 jaar oud
 • Van den Bergh Theofiel, uit Zichem, 26 jaar oud, soldaat bij de Karabiniers-wielrijders, gesneuveldop 11 september 1914.

Zij werden eerst tijdelijk begraven te velde, maar vonden later een definitieve rustplaats dankzij de zorgen van pater Claes, die hen van 23 tot 25 februari 1915 opgroef i.s.m. de Duitse autoriteiten. De werkgroep vond het dagboek van Claes en publiceerde hierover (zie ons boek blz. 153-155). Een eenvoudige rekensom leert ons dat op de notitie dus nog 2 'onbekende' Belgische soldaten genoteerd staan, alsook nog 3 vermoorde burgers.

Met de hulp van dhr. Wilfried Devoldere slaagden we er wél in om nu ook een 10-tal Duitse militairen, die bij hetzelfde treffen zouden gesneuveld zijn, te identificeren. Als overlijdensdatum staat 25 augustus vermeld, de dag van de Brand van Leuven, maar allicht zijn zij dus enkele dagen vroeger gesneuveld:

 • August DRACKE, 3e comp 162 regt, gesneuveld 25 augustus 1914
 • Wilhelm TEUTLOFF, 3e comp 162 regt, gesneuveld 25 augustus 1914
 • Paul MÖLLER, 7e comp 162 regt, gesneuveld 25 augustus 1914
 • Friedrich KINDER, 4e comp 162 regt, gesneuveld 25 augustus 1914
 • August WULF, 3e comp 162 regt, gesneuveld 25 augustus 1914
 • Heinrich OLTMANN, 9e comp 91 regt, gesneuveld 25 augustus 1914
 • Georg SCHACHTL, 10e comp 172 regt, gesneuveld 10 september 1914
 • Josef KIEFER , 10e comp 172 regt, gesneuveld op 10 september genoteerd, in de Langestraat in Lovenjoel zouden begraven geweest zijn...
 • Hiernaast zijn er ook nog 3 anderen voor wie vermeld staat 'soldat allemand inconnu' en 2 van wie alleen de initialen bekend zijn (J.K. en W.H.).

Het verhaal van de 'dode' soldaten is daarmee nog niet afgerond... Pater Valerius Claes begroef de 27 militairen (Belgen én Duitsers) opnieuw op het kerkhof van Korbeek-Lo.

Na de oorlog kon de familie van de Belgische militairen kiezen om hun geliefde overledene te herbegraven in hun woonplaats, en de meeste families deden dit ook.

De Duitse militairen werden al tijdens de Eerste Wereldoorlog opnieuw opgegraven werden en begraven op een tijdelijk oorlogskerkhof in het het domein de Spoelbergh in Wespelaar. Na de oorlog werden de lijken voor de derde keer opgegraven en overgebracht naar het Duitse soldatenkerkhof van Vladslo waar ze nu nog altijd rusten.

Wie ons nog verdere gegevens kan verschaffen over de gesneuvelde (Belgische en Duitse) soldaten, mag dit altijd aan iemand van de werkgroep laten weten.

Maurice Boghe - Pol Vanden Bempt - Liebrecht Salen