De Pastoorsverslagen

De zogenaamde 'parochieverslagen' die de Belgische kardinaal Mercier liet opmaken direct na de Eerste Wereldoorlog zijn een eerste en onschatbare getuigenis van hoe het leven er tijdens de vier jaar Duitse bezetting aan toe ging. Onze werkgroep kon slechts 3 parochieverslagen terugvinden (Bierbeek, Haasrode en Lovenjoel) maar wil deze zeker in zijn geheel publiceren. Gelukkig had onze werkgroep ook de beschikking over het privé dagboek van deken Joannes Jacops van Bierbeek.

In december 1918 richtte Kardinaal Joseph Désiré Mercier zich tot de parochiepriesters. Alle pastoors kregen een vragenlijst toegestuurd die als leidraad moest dienen bij het schrijven van hun parochieverslag.

Het enquêteformulier peilde aan de hand van 7 vragen naar de verschillende aspecten van de Duitse bezetting:

  • de evolutie van het aantal kerkgangers en communies
  • opeisingen van parochiekerken (de meeste Duitse soldaten waren immers protestants)
  • openbare zedelijkheid
  • verplichte tewerkstelling en de deportatie van arbeiders naar Duitsland
  • de onder de wapens dienende parochianen en gesneuvelden
  • het einde van de oorlog: de terugtrekking van de Duitse troepen
  • de terugkeer van krijgsgevangenen en politiek gevangenen

Tegen Pasen 1919 moesten de pastoors hun verslag opsturen. Deze werden dan per bisdom ingezameld en moesten het materiaal leveren voor een soort 'gedenkboek'. Dit kwam echter niet van de grond omwille van gebrek aan coördinatie, ontbrekende of onvolledige verslagen, gebrek aan financiële middelen, desinteresse van de bisschoppen en werkoverlast van de diverse betrokkenen...

Met deze activiteit gaf de kardinaal de aanzet tot het ontstaan van een herinneringscultuur in België. De kardinaal had immers een zeker gezag vanwege zijn onverzettelijke houding tijdens de bezetting. Terwijl de Koning met zijn leger achter de IJzer verbleef en de wettelijke regering verbannen was naar het Franse Le Havre, bleef hij als een van de weinige 'hoogwaardigheidsbekleders' in het bezette België achter.

Dagboeken

De parochieverslagen zijn de 'officiële' verslagen en wij vonden slechts deze van Bierbeek, Haasrode en Lovenjoel terug. Hiernaast kreeg onze werkgroep ook nog ter beschikking het privé-dagboek van de pastoor-deken van Bierbeek, Joannes E. Jacops (1850-1935), dat wij volledig publiceerden in ons boek 'Bierbeek 1914-1918'. Hiernaast beschikken we ook over het dagboek van pater Alexis Nackom (1873-1952), een minderbroeder die de pastoor van Lovenjoel verving van augustus 1914 tot januari 1915, en regelmatig slachtoffer werd van pesterijen van de Duitse soldaten. In bijlage van het pastoorsverslag van Lovenjoel hebben we ook de getuigenis van pater Renerius Snel (1862-1923) opgenomen. Deze Nederlandse minderbroeder verbleef in Leuven en tekende ook een aantal sterke verhalen op. Tot slot hebben we hetin het Frans opgestelde verslag van pastoor Rosier van de Heilig Hartparochie in Kessel-Lo. Dit verslag is interessant omdat ook een gedeelte van zijn parochie de vroegere gemeente Korbeek-Lo besloeg en dieper ingaat op de gebeurtenissen van de 'Brand van Leuven'. Hij merkt met name op dat bepaalde woningen in Heverlee en Korbeek-Lo een aanduiding kregen 'om hen te beschermen'.

Lees de volledige teksten van de enquête van Kardinaal Mercier en de diverse pastoorsverslagen hieronder.

Meer lezen
  • Pastoorsverslagen uit het parochiearchief van Bierbeek en uit het Bisschoppelijk Archief van Mechelen.
  • Dewinter, J., Piron,J.en Vanderwegen, C., De Eerste Wereldoorlog te Bierbeek, Korbeek-Lo, Lovenjoel en Opvelp. Bierbeek, 1984.
  • Dagboek van pater Alexis Nackom, in privé bezit.

Jos Dewinter en Maurice Boghe voor de Werkgroep Oorlog&Vrede