Herdenkingsmonumenten

Na de Eerste Wereldoorlog beslisten vele gemeenten om herdenkingsmonumenten te plaatsen om de gesneuvelde soldaten en vermoorde burgers te herdenken. In alle vier de dorpen van Bierbeek staat zo'n herdenkingsmonument.

Om de slachtoffers te eren en hun herinnering levendig te houden, besliste men om in alle dorpen herdenkingsmonumenten op te richten.

In Bierbeek werd een monument in de vorm van een Keltisch kruis geplaatst, 350 cm hoog, in het midden van het kerkhof. Het werd opgericht naast het familiegraf van gemeenteraadslid Deneys, wiens zoon Henri in 1917 gesneuveld was. De gemeenteraad van Bierbeek besliste op 23 juni 1920 om een monument te bouwen. Hierover meer in het artikel hieronder.

Diezelfde dag werd ook beslist om een gedenksteen te plaatsen op het kerkhof van Haasrode, dat toen bij Bierbeek hoorde maar een eigen parochiekerk had. Het erg bouwvallige monument werd in 2007 vervangen door een nieuw monument (zonder kruis). Hierover verscheen een artikel van prof.em. dr. Steeno in Oost-Brabant 2008 nr. 4 (hieronder toegevoegd).

In Korbeek-Lo, Lovenjoel en Opvelp werd gekozen voor neutralere monumenten. Of deze door het gemeentebestuur, door de oudstrijdersverenigingen of met de hulp van het kerkfabriek geplaatst werden, is niet te achterhalen. Ook in de diverse kerken vinden we herdenkingsplakkaten terug. Hierover meer uitleg hieronder.

Liebrecht Salen voor de werkgroep Oorlog&Vrede