Oorlogsmonument WO II in Bierbeek

Het oorlogsmonument van de Tweede Wereldoorlog bevindt zich aan de onderzijde van de kerkhofmuur op het dorpsplein van Bierbeek.

Op het monument, dat 262 cm hoog is, staan de volgende vermeldingen:

  • op het links gedeelte = DECOSTER Desiré, politiek gevangene, geboren te Bierbeek 28-8-1897 + te Sachsenhausen Duitschland 6-1-1945
  • op het middenste gedeelte = GOEMANS August, politiek gevangene, geboren te Bierbeek 28-2-1891 + te Dora Duitschland april 1945
  • op het rechtse gedeelte = VANDERVEREN Fr. Richard, burgerlijk slachtoffer, geboren te Blanden 17-8-1905 + te Leuven 11-5-1940

Het monument werd geplaatst met gelden van het Feestcomité 'Vlaamsche Kermis' ter ere van de oudstrijders. De gemeenteraad keurde op 26/01/1946 de plaatsing goed.

Wie waren deze personen?

  • Desiré Decoster, geboren in Bierbeek op 28 augustus 1897. Hij werd op 10 december 1943 opgepakt wegens activiteiten in het verzet. Hij kwam eerst terecht in het kamp van Breendonk, waar hij verbleef tot 29 februari 1944. Nadien werd hij weggevoerd naar concentratiekamp Sachsenhausen (nr 102070) waar hij stierf op 6 januari 1945.
  • August Goemans , geboren op 28 februari 1894 in Bierbeek, werd gemeentesecretaris van Bierbeek in 1926 en kon door zijn langdurige kennis van zijn dorpsgenoten in het geheim hand- en spandiensten leveren aan het verzet (actief in de Groep Lambert uit Leuven). Hij werd opgepakt op 6 oktober 1943 door de Gestapo en naar Breendonk gevoerd, waar hij tot 6 mei 1944 bleef. Hij werd op 8 mei 1944 naar Buchenwald gevoerd en tewerkgesteld in Mittelbau-Dora (fabricage V2-raketten). Waarschijnlijk overleed hij ten gevolge van de dodenmarsen, nadat de nazi's de kampen ontruimden, in april 1945.
  • Frans Richard Vanderveren, geboren op 17 augustus 1903 in Blanden, kwam om bij het bombardement van Leuven op 12 mei 1940 aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Vanderveeren was een bekende figuur in Bierbeek en de eerste voorzitter van voetbalclub Hoger Op Bierbeek.

De werkgroep Oorlog & Vrede is iedereen die ons meer hierover zou kunnen vertellen, zeer erkentelijk. We roepen iedereen op om alle mogelijke informatie en relieken over deze mensen te bezorgen zodat wij hier kopie van kunnen nemen. Meer info bij Pol Vanden Bempt – pol.vanden.bempt@telenet.be of bij Liebrecht Salen – liebrecht.salen@telenet.be.

Liebrecht Salen, voor de werkgroep Oorlog&Vrede